”Kun tarvitset apua palautteen antamiseen, esimiestyöhön tai henkilöstön myynnin valmentamiseen"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palautteen antamisen valmennukset

 

”Annatteko työyhteisössänne riittävästi positiivista palautetta, onko rakentavan palautteen antaminen hankalaa?"

 

Autamme sinua kehittämään työyhteisösi palautteenannon taitoja sekä koko kulttuuria. Keskitymme valmennuksissa positiivisen ja rakentavan palautteenannon merkitykseen, sekä tapoihin tehdä se toista arvostaen - kehittäen. Harjoittelemme myös erilaisia käytännön tapoja antaa ja vastaanottaa palautetta. Ehdoton tavoitteemme on, että palautteen antamisesta tulee luonnollinen osa asiakasyritystemme päivittäistä arjen toimintaa. Tällöin jokainen antaa ja vastaanottaa palautetta taitavasti, tämä takaa yksilöille sekä koko työyhteisölle parhaan kehityksen, työtyytyväisyyden sekä tulokset. Valmennukset koostuvat napakoista teoriaosuuksista, sekä käytännön harjoittelusta. "Ilman palautetta emme voi kehittyä. Palaute on kehityksen lähtölaukaus"

Esimiesvalmennukset

 

”Hyödynnättekö henkilöstönne ammatillisen potentiaalin maksimaalisesti?"

 

 

Esimiesvalmennuksemme tähtäävät valmentavan johtamisen kehittämiseen asiakasyrityksissämme. Valmennukset koostuvat napakoista teoriaosuuksista sekä käytännön harjoittelusta, erilasia harjoitteita hyödyntäen. Harjoitukset helpottavat ja madaltavat kynnystä viedä opitut asiat käytäntöön, joka on tulosten kannalta tärkeintä. Valmentava johtaminen on yksilöiden vahvuuksien tunnistamista ja vahvistamista. Valmentavan esimiehen on löydettävä oikeat kysymykset, jotka auttavat yksilöä työskentelemään parhaalla tavalla, maksimaalista potentiaaliaan hyödyntäen. Valmentava esimies kuuntelee aidosti ja hänellä on aito halu kehittää valmennettavaa. "Esimiehet, jotka tekevät arjen johtamistyötään valmentavalla otteella, ovat tulevaisuuden voittajia"

Myyntivalmennukset

 

”Onko myyntituloksissanne tai myynnin laadussa parannettavaa?"

 

 

Autamme sinua parantamaan myynnin laatua sekä maksimoimaan sen tulokset. Myyntivalmennuksemme räätälöidään vahvasti asiakasyritystemme johdon, sekä työntekijöiden tarpeiden mukaisesti. Lähestymme valmennuksissamme myyntiprosessin eri vaiheita ensin teoreettisesta näkökulmasta, jonka jälkeen keskitymme harjoittelemaan erilasia asiakastilanteita. Tällä tavoin varmistamme asiakasyrityksillemme maksimaalisen hyödyn, sekä pysyvät tulokset. ”Myynti on ostopäätösten helpottamista ja ihmisiin vaikuttamista, jonka lopputuloksena kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä"