Blogi

Ajatuksia palautteesta ja hyvästä työnantajuudesta

 

MuutosAkatemian blogi 6.5.2016: Miten pääset alkuun palautteessa?

 

Monella työpaikalla viikko alkaa maanantaisin palaverilla, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Varsinkin asiakasrajapinnassa työskentelevillä tiimeillä yksi palaverin aiheista liittyy usein edellisen viikon tekemisiin ja tuloksiin. Miten sitten aloittaa viikko työpaikalla onnistuneesti, miten saada siitä kaikki irti, miten saada TODELLISTA kehitystä aikaan?

 

Paras tapa tekemisen kehittämiseen on hyvä ja aktiivinen dialogi johdon ja henkilöstön välillä. Se, mikä monesti unohtuu on, että hyvään dialogiin kuuluu myös palauteen antaminen eli onnistumisista hurraaminen, kehityskohteiden havaitseminen ja niiden muuttaminen KONKREETTISIKSI toimenpiteiksi. Ja mitä vielä, palautetta tulee antaa puolin ja toisin kannustavassa hengessä, ei sis saa pelätä antaa sitä myös esimiehelle. Tärkeää on myös se, että asiakaspalautteet ovat säännöllisesti esillä. Vanha mantrahan kuuluu: asiakkaat maksavat yrityksen työntekijöiden palkan ja siksi on kohtuullisen tärkeää pitää ASIAKKAAT TYYTYVÄISINÄ. Tämä edellyttää toki, että yritys pyytää asiakkailtaan aktiivisesti palautetta, PYYDÄTTEHÄN? Sellaiset yritykset, tiimit, esimiehet ja yksilöt, jotka pystyvät nopeasti käsittelemään saadun palautteen ja vielä reagoimaan palautteeseen kehitystoimenpitein, luovat palautteesta yrityksen kriittisen menestystekijän.

 

Mistä sitten pääset alkuun palautteessa ja palautekulttuurin rakentamisessa? Palaute on asia, josta on syytä ensin keskustella kaikilla organisaatiotasoilla, tiimissä ja yksilöiden kanssa. Teemoina voivat olla: A) mitä palautteen antaminen tarkoittaa B) miksi se on tärkeää C) mihin sillä pyritään ja D) THE MOST IMPORTANT; mitä asiakkaat hyötyvät yrityksen hyvästä sisäisestä palautteenannon kulttuurista? Työyhteisössä kannattaa sopia ne asiat, mistä annetaan palautetta. Käytännössä sitä ei anneta esimerkiksi yksilön persoonallisista ominaisuuksista ellei se ole haitallista työsuoritetta ajatellen. Palautteen tuleekin keskittyä yleiseen suoriutumiseen työssä. Kyse on yksilön toiminnasta suhteessa tavoitteisiin. Toki joissakin tilanteissa palaute voi koskea myös sitä, miten yksilö noudattaa työyhteisön arvoja, pelisääntöjä ja toimii yleisesti työyhteisössä. Palaute on tiimin, esimiehen sekä yksilön kehittymisen ELINEHTO. Pahinta olisi huomata, että yrityksessä X toimiva henkilö ei tiedä milloin on onnistunut työssään tai mitä häneltä odotetaan, mutta toisaalta hän tietää aina, kun on epäonnistunut. Tämä ei kanna pitkälle. Jokaisella meistä on oikeus ymmärtää palautteen avulla, milloin teemme oikeita asioita oikealla tavalla. Toisaalta palautetta ei pidä antaa hatarien pohjatietojen vaan aitojen havaintojen perusteella. Tästä syystä valmentava arki, jossa esimies on aidosti kiinnostunut siitä, mitä asiakaskohtaamisissa ja tiimin arjessa tapahtuu, on äärimmäisen tärkeää. Tutkimusten mukaan kuitenkin myös perusteeton (feikki) positiivinen palaute tuntuu palautteen saajasta hyvälle ja saa posket punastumaan, onko se sitten väärin? – siinäpä pähkinä purtavaksi!

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

MuutosAkatemian blogi 21.10.2015: Ajatuksia hyvästä työnantajuudesta

 

Hyvä työnantajuus korostuu ja puhuttelee meitä kaikkia erittäin ajankohtaisesti. Uskomme, että hyvät työnantajat tekevät itselleen kilpailuedun hyvien "työnantajataitojen" kautta. Keskeisintä on luottamus, arvostus sekä tuki. Henkilöstöllä tulee myös olla mahdollisuus kehittyä työtehtävissään ja kokea riemua onnistumisista. Tämän vuoksi yrityksen on osattava, haluttava kehittää yksilöitä. Tämä tarkoittaa esimiesten tapaa johtaa "valmentavalla otteella" joka saa heidät syttymään.

 

Näillä yrityksen panostuksilla on henkilöstöä sitouttava vaikutus, myös työnteko on tällöin merkityksellistä ja mukavaa. Hyvät työnantajat eivät menetä avainhenkilöitään kilpailijoille, he välittävät ja pitävät heistä kiinni. Jokainen meistä haluaa olla luottamuksen arvoinen, tulla arvostetuksi sekä työskennellä mielekkään työn parissa. Luotu yrityskulttuuri ja esimiehet ovat tässä avainasemassa!

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________