Yritys jonka missiona paremman palautekulttuurin kehittäminen

MuutosAkatemia Oy on palautetaitojen kehittämiseen erikoistunut valmennusyritys. Valmennuksemme sopivat yrityksille, yhdistyksille sekä kaikille niille, jotka kokevat palautetaitojen kehittämisen tärkeäksi. Tärkeintä on aito halu oppia ja kehittyä.

Autamme yrityksiä, esimiehiä, tiimejä sekä yksilöitä maksimoimaan oman kehittymisen, sekä työnsä tulokset kehittämällä palautetaitoja sekä työyhteisön sisäistä palautekulttuuria. Valmennukset perustuvat napakan teoriaosuuden sekä harjoittelun yhdistelmään. Uskomme tähän metodiin, joka on tutkitusti vaikuttavin tapa saada aikaan pysyviä muutoksia ihmisen käyttäytymisessä. 

 

 

Markus Ikonen

Minulla on yli 10- vuoden kokemus valmentamisesta ja johtamisesta. Koulutukseltani olen HRM- johtamisen tradenomi. Palautetaitojen valmennus on erityisosaamistani.


"Palaute on muutoksen ja kehityksen moottori. Jatkuvasti kehittyvät esimiehet sekä henkilöstö ovat yritysten yksi tärkeimmistä menestystekijöistä - tässä palautteella on iso rooli.  Esimiehen tehtäviin kuuluu olennaisen osana yksilön vahvuuksien tunnistaminen, vahvistaminen sekä niiden hyödyntäminen, alasta riippumatta. Oikenlaisella ja oikea-aikaisella palautteella autat henkilöstöä kehittymään ja saavutat parhaat työn tulokset - myös parhaan liikevaihdon.

 

Palautetaidot ovat tärkeitä niin työelämässä, kuin yksityiselämässäkin. Saat valmennuksista apua palautetaitoihin myös työelämän ulkopuolelle."

    

 "Autan sinua mielelläni!"