”Kun tarvitset apua palautteen antamiseen, esimiestyöhön tai henkilöstön myynnin valmentamiseen"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yritys

MuutosAkatemia Oy on valmennukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys. Me autamme yrityksiä, esimiehiä, tiimejä ja yksilöitä maksimoimaan työnsä tulokset ja nostamaan työtyytyväisyyttä sekä asiakaskohtaamisten laatua. Valmennuksemme perustuvat napakan teoriaosuuden sekä harjoittelun yhdistelmään. Uskomme, että se on paras ja vaikuttavin tapa saada aikaan pysyvät muutokset yksilöissä ja monistaa opitut asiat arkeen.

 

Valmennuksemme tähtäävät;

motivaation nostamiseen

vahvuuksien kautta työskentelyyn

mahdollisuuksiin kehittyä yksilönä

onnistumisen tunteisiin

parhaaseen työtyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen

maksimaalisiin tuloksiin

 

 ”Erikoisosaamistamme ovat esimiestyön, valmentavan johtamisen ja palautteen antamisen kehittämiseen suunnatut valmennukset esimiehille ja asiantuntijoille. Lisäksi myynti- ja asiakaspalvelutyön koulutukset ja valmennukset ovat vahvaa osaamisaluettamme ja ne kuuluvat myös valmennustarjontaamme”

Juha Herrainsilta

Juhalla on 12- vuoden kokemus valmentamisesta, myynnistä ja myynnin johtamisesta. Koulutukseltaan Juha on kauppatieteiden maisteri. Juha on asioinut tuhansien asiakkaiden kanssa sekä rekrytoinut ja valmentanut suuren määrän myyjiä onnistumaan omassa myyntityössään kannustavan ja kehittävän palautteen avulla.

 

"Tavoitteeni on tuottaa aitoa lisäarvoa asiakkaille, jotta he saavuttavat huipputulokset. Myönteisellä asenteella työskentelevä henkilöstö on valmis tekemään aina parhaansa asiakkaiden edessä ja kehittämään tekemistään. Esimiesten tulee näyttää tässä jatkuvaa esimerkkiä. Halu ja kyky antaa palautetta rakentavasti ja reilusti on avainasemassa kohti valmentavaa arkea. Myynnin valmentajan keskeinen tehtävä on saada paras potentiaali irti yksilöistä ja tiimistä. Se tapahtuu tunnistamalla ja vahvistamalla ihmisten parhaita puolia. Harjoittelu madaltaa kynnystä ryhtyä sellaisiin asioihin, jotka ovat epämukavuusalueella. Yksilöiden ja tiimin osaamista tulee kehittää pitkäjänteisesti oikeilla keinoilla -autan sinua saavuttamaan menestyksen!"

 

Markus Ikonen

Markuksella on n. 10- vuoden kokemus myynnistä, myynnin valmentamisesta sekä johtamisesta. Koulutukseltani hän on HRM- johtamisen tradenomi. Markuksella on vahva osaaminen  myynnin valmentamisesta, johtamisesta sekä palautteen antamisesta.

 

”Osaavat esimiehet sekä myynti- sekä asiakaspalveluhenkilöstö ovat yrityksen yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Menestyksekäs johtaminen on arjen esimiestyötä, joka perustuu jatkuvaan palautteen antamiseen, palautekulttuurin rakentamiseen sekä esimiestyön toteuttamiseen valmentavalla otteella. Myynnin valmentajan tehtäviin kuuluu olennaisen osana yksilön vahvuuksien tunnistaminen, vahvistaminen sekä hyödyntäminen myyntityössä. Yksilöiden osaamista tulee kehittää systemaattisesti, oikeilla työkaluilla, jatkuvasti - autan sinua mielelläni!"