SOTE-AMMATTILAISTEN PALAUTETTA
“Ramin tarina on pysäyttävä, kipeä ja raju. Ramin tarina luo myös vahvan toivon tunteen; kaikilla on mahdollisuus muuttua ja toipua. Hänen suora ja peittelemätön puhetapa ja halu auttaa sekä jakaa omaa tarinaa toimii tässä hetkessä myös työvälineenä. Työparina Rami luo ympärilleen voimaannuttavia kohtaamisen hetkiä, joita haasteellisimmatkin nuoret pysähtyvät kuuntelemaan ja ymmärrys kasvaa. Rami osallistaa ja haastaa keskusteluun. Ramin luoma toivo ja usko parempaan sytyttää valon liekin vaikeimpienkin haasteiden äärelle. Kokemusasiantuntijana ja yhteistyökumppanina mitä parhain.”
Lastensuojelun sosiaaliohjaaja
”Kokemusasiantuntijana Rami on innostava, myönteinen ja avoimesti myös keskeneräinen. Hänen ei tarvitse tietää ja hallita kaikkea, vaan Ramin voima on rehellisyydessä, aitoudessa ja valmiudessa oppia lisää. Hänellä on erityinen taito löytää oikeat sanat hetkeen kuin hetkeen. Ammattilaisena minun on helppo toimia Ramin työparina, hän on luotettava ja kehittää aktiivisesti omaa työskentelyään. Ehdottomasti suosittelen häntä kokemusasiantuntijatehtäviin!”
Terveydenhuollon ammattilainen